Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej "Nasz Świat"
Adres siedziby:
ul. Żelazna 44/4
53-428 Wrocław
tel.: + 48 609 028 393
e-mail: biuro@ naszswiat.org
NIP: 915-172-81-70
REGON: 020563176
KRS: 0000284607
Konto:
Volkswagen Bank direct
nr rachunku:
14 2130 0004 2001 0419 7364 0001


Poradnie psychologiczno-pedagogiczne realizują bezpłatnie wczesne wspomaganie rozwoju, dla dzici z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania.


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Nasz Świat"
ul. I. Daszyńego 33/1
55-100 Trzebnica
Facebook


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Nasz Świat" nr 2 Psie Pole we Wrocławiu
ul. Litewska 14a
Poradnia wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez miasto Wrocław pod numerem 112/2015
Facebook


NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KLUB ROZWOJU DZIECKA "NASZ ŚWIAT"
ul. Gorlicka 62/4u
51-314 Wrocław
Numer 52 w rejestrze żłobków i klubów dziecięch prowadzonych przez Miasto Wrocław